عام معلومات

 • Long Term
 • Short Term
 • Outlook
 • New [Dec-15]

 • A+
 • A1
 • Stable
 • Previous [Dec-14]

 • A+
 • A1
 • Stable

مالیاتی گوشوارے

فنانشل جھلکیاں

Financial year ending June 30, 2016 2015 2014 2013 2012 2011
(R u p e e s I n   M i l l i o n)
Turnover        13,896        22,314        27,479        25,055        21,090        20,987
Net profit          2,851          3,117          2,917          2,739          2,037          1,879
Total non-current assets        11,660        12,321        13,259        14,011        14,931        15,845
Issued, subscribed and paid up capital          3,541          3,541          3,541          3,541          3,541          3,541
Long term financing          8,376          9,683        10,807        11,773        12,823        14,040
Short term financing              –              932          3,042          2,458          6,624          3,194
Dividend Rs 6 Rs 6 Rs 4 Rs 3 Rs 2 Nil
Generation (MWH) 1,272,157 1,409,785 1,464,000 1,276,473 1,062,844 1,472,920
Earnings per share – basic and diluted          8.052          8.802          8.239          7.737          5.752          5.307

کارپوریٹ آفس

© Copyright - Nishat Power Limited